Danh mục

Cút nối dây điện

  • Chiệu dòng : 10A – 220V
  • Màu sắc : trắng

Liên hệ Nhân Viên để nhận báo Giá Sản Phẩm