Danh mục

Đèn chùm thả trang trí hiện đại độc đáo MD8242

9.691.50049.140.000

 • Kích thước:
  • A (7 tầng): 400+600+800+1000+800+600+400xH4000mm
  • B (5 tầng): 400+600+800+1000+1200xH3000mm
  • C (4 tầng): 400+600+800+1000xH3000mm
  • D (3 tầng): 400+600+800xH1500mm
  • E (2 tầng): 600+800xH1500mm
 • Loại đèn:
  • A (7 tầng): LED 300W 3000K
  • B (5 tầng): LED 240W 3000K
  • C (4 tầng): LED 160W 3000K
  • D (3 tầng): LED 110W 3000K
  • E (2 tầng): LED 90W 3000K
KÍCH THƯỚC

A (7 tầng), B (5 tầng), C (4 tầng), D (3 tầng), E (2 tầng)