Danh mục

Mâm tròn inox vàng cho đèn chùm đèn thả

868.0004.340.000

Kích thước : D300 – D400 – D500 – D600 – D800 – D1000 – D1200 – D1500

Chất liệu : Inox vàng.

KÍCH THƯỚC

D1000, D1200, D1500, D300, D400, D500, D600, D800